prosjekter

Ring oss idag på:

67 57 20 20


elfag

prosjektbilde

Sørenga Boligprosjekt

Type bygg:Gateadresse

Type bygg:Type bygg

Areal:Areal

Antall leiligheter:11

Kontraktssum eks mva:11000000

Byggestart elektro:Byggstart elektro

Ferdigstillelse:10.10.2020

Kontaktperson / prosjektleder:Kontaktperson / prosjektleder

Telefon:12345678

Byggherre / kontraktspartner:Byggherre

I første byggetrinn skal det bygges 115 leiligheter. Byggetrinnet består av tre selvstendige bygg fra fem til syv etasjer. I underetasjen mot havnepromenaden blir det to næringslokaler. Totalt brutto areal er 15 600 kvm. I tillegg skal det bygges underjordisk parkeringsanlegg, adkomstvei og opparbeides en sentralpark. Oppstart 4 kvartal 2010.

For mer informasjon om prosjektet se her.

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo