prosjekter

  1. Prosjekter
  2. Fornebu - Koksabukta

Koksabukta

Nytt boligprosjekt på Fornebu. Felt 8.9, Koksabukta. Totalt 168 leiligheter fordelt på to byggetrinn. Oppstart tidlig i 2011. Byggherre er Fornebu Utvikling ASA, hovedentreprenør er Skanska Norge AS.

Les mer her

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo