prosjekter

  1. Prosjekter
  2. Fornebu - Piloten

Fornebu - Piloten

Fornebu har lenge vært planlagt som boligområde, og nå er OBOS klare til å sette i gang salg og byggingen av Deres første prosjekt: Piloten boligsameie.

Prosjektet ligger i forlengelsen av det ferdige prosjektet Fornebu Hageby 1 F 8.5 som Ørnulf Wiig Installasjon ferdigstilte i jan/feb 2010.

Entreprenør er Skanska AS og byggherre er OBOS Nye Hjem. Antatt oppstart oktober 2010.

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo