prosjekter

  1. Prosjekter
  2. Lørenhagen

Lørenhagen

Lørenhagen

Nytt boligprosjekt på Løren i Oslo. 100 selveierleiligheter. Utbygger er Selvaagbygg AS og byggherre er Selvaag Bolig. Oppstart 1.kvartal 2011.

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo