prosjekter

  1. Prosjekter
  2. Rodelunden Sør

Rodelunden Sør

Rodelunden

Rodelunden Sør er oppføring av Hus 1 med tilsammen 43 leiligheter. Adressen er Jørgen Lølandsgt.
Hovedentreprenør er JM Byggholt. Oppstart 4. kvartal 2010.

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo