prosjekter

  1. Prosjekter
  2. Skøyenåsen

Skøyenåsen

Skøyenåsen

Skøyenåsen boligprosjekt. Oppstart 2. kvartal 2010. Ferdig 1. kvartal 2011. 50 leiligheter med 49-147m2. Hovedentreprenør er JM Byggholt.

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo