prosjekter

  1. Prosjekter
  2. Sørenga - Oslo

Sørenga Boligprosjekt

I første byggetrinn skal det bygges 115 leiligheter. Byggetrinnet består av tre selvstendige bygg fra fem til syv etasjer. I underetasjen mot havnepromenaden blir det to næringslokaler. Totalt brutto areal er 15 600 kvm. I tillegg skal det bygges underjordisk parkeringsanlegg, adkomstvei og opparbeides en sentralpark. Oppstart 4 kvartal 2010.

For mer informasjon om prosjektet se her

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo