referanser

Ring oss idag på:

67 57 20 20


elfag

prosjektbilde

Testreferanse

Type bygg:Gateadresse

Type bygg:Type bygg

Areal:Areal

Antall leiligheter:50

Kontraktssum eks mva:10000

Byggestart elektro:10.10.2022

Ferdigstillelse:10.10.2024

Kontaktperson / prosjektleder:Kontaktperson

Telefon:Telefonnummer

Byggherre / kontraktspartner:Byggherre

Fritekst

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo