referanser

  1. Referanser
  2. Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøyskolen i Oslo

Kunsthøyskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er landets største kunsthøgskole med rundt 500 studenter og 200 ansatte. Prosjektet er i full gang og ferdigstillelse er sommeren 2010. Entreprenør er Bundebygg AS.

Enøk og miljø
Enøk tips

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo