service

  1. Service

Serviceavdelingen

Serviceavdelingen utgjør i dag 15 elektrikere. Vi fremstår i dag som en totalleverandør av elektriske produkter og tjenester.
De viktigste er:

- Rehabilitering av sikringsskap
- ENØK - tiltak, varmestyring
- Tilstandsrapporter, Elfag-kontroll, jordfeilmålinger.
- Autorisert av Gjensidige for el-sjekk på bolig og landbruksinstallasjoner
- Tele- og datanettverk, innmåling og dokumentasjon av disse
- Brannvarsling- og nødlysanlegg
- Innbruddsalarm, adgangskontroll og ITV
- EIB / KNX og andre bus-systemer, SD – anlegg
- Investering, drift og vedlikehold – IDV
- Internkontroll av elektriske anlegg - IK - Webbasert system

Ledelsen i avdelingen består i dag av:
Knut Kristiansen, leder
Erik Bergli, prosjektlder
Christopher Schie, prosjektleder

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Enøk og miljø
Enøk tips

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo