service

  1. Service
  2. Enøk og miljø

Enøk og miljø

Det er mye penger å spare på energiøkonomisering. Mange av de viktigste tiltakene du kan gjøre ligger på det bygningstekniske. Men mye handler også om å finne fornuftige løsninger når det gjelder lys og oppvarming.

Det er dette vi kan hjelpe deg med, - slik at du bruker mindre energi og sparer penger og miljøet.

Under finner du noen enkle løsninger for energiøkonomisering

Prøv å senke innetemperaturen 1 til 2 grader
Har du elektrisk oppvarming kan du spare omkring 5 % energi for hver grad temperaturen senkes.

Monter sparedusj
I en såkalt sparedusj er dråpene mindre, men like effektive. Nytt dusjhode monterer du selv og det er heller ikke så dyrt.

Termostaten på varmtvannsberederen kan justeres ned til 65-70 ºC
Dermed oppnås mindre varmetap. Men OBS; Ikke under 65 ºC, da det kan gi grobunn for sykdomsfremkallende bakterievekst.

Rim av kjøleskap og frysebokser regelmessig
Kjøleaggregatet fungerer mer effektivt og bruker mindre strøm.

Unngå å plassere møbler og gardiner for nær varmeovnen
Det er viktig at varmen får sirkulere uhindret i rommet. Dessuten kan det være brannfarlig.

Slå av lyset i rom som ikke er i bruk

Bruk sparepærer utendørs og i rom uten termostatregulert varme
Såkalte sparepærer er dyrere, men holder mye lenger. Dog reduseres levetiden ved hyppige av- og påslag. Vanlige pærer avgir det meste av energien i form av varme. Derfor har det ikke noe for seg å montere sparepærer i rom som oppvarmes av termostatregulert varme.

Slå TV-apparat og PC helt av dersom de ikke skal brukes på noen timer
Standby og hvilemodus trekker en del strøm og øker brannfaren.

Monter tidsur på motorvarmer
Oppvarmingstid på et par timer er tilstrekkelig.

Elektriske varmeovner bør være med termostat og nattsenking
Her kan det være mye å spare. Investeringen tjenes inn på kort tid.

Oljefyr bør ha service minst en gang pr. år
Uten service og daglig tilsyn vil effektiviteten fort bli dårlig.

 

Ønsker du flere tips på ENØK se her.

Elkontroll
En kontroll vil gi deg oversikt over feil og mangler

Enøk og miljø
Enøk tips

Sikringsskap
Tilbud på nytt sikringsskap.
Ring oss for tilbud!

Internkontroll Elektro
Internkontroll Elektro

Trygg-Media-Logo