1. Privat
  2. Borettslag
  3. Internkontroll elektro

Internkontroll Elektro

Følger opp alle lovbestemte krav

Ørnulf Wiig kan levere internkontroll til våre kunder. For de fleste er det så å si en umulig oppgave å oppfylle de lovbestemte reglene om internkontroll av elektro-anlegg uten profesjonell bistand. Vi tar oss av hele kontrollprosessen, inkludert overlevering av dokumentasjon.

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert forsikringspremie.

Ørnulf Wiig bruker et web-basert system fra Norink.Dette er et meget bra og enkelt system som ved hjelp av webløsninger holder oversikt og kontroll på virksomhetens internkontroll system.

Årlige kontroller

Internkontroll av el-anlegget bør gjennomføres årlig, eller minimum hvert annet år. På steder hvor det er store variasjoner i effektforbruket, er det særlig viktig at det gjennomføres årlige kontroller av tavler og fordelinger.

Eieren av et el-anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden. Dette ansvaret blir ofte overført til brukeren av anlegget. Sjekk i leiekontrakten hva som er avtalt om dette.

Termografering avdekker feil

Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av el-anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer.

Det benyttes et varmekamera som omsetter temperaturer og temperaturendringer til et synlig bilde, slik at det blir skaffet til veie verdifull informasjon om de aktuelle anleggenes tilstand. Med grunnlag i dette kan det så utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter. I tillegg til økt driftssikkerhet kan termografering derfor gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter.

Ørnulf Wiig er Nemko-sertifisert for termografikontroll NEK:405-1.